ส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงจากโลกภาพยนตร์

รีวิวหนัง

พรจากฟัา ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า

พรจากฟัา ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลายวัยที่ทั้งหมดเร่จมโยงกันด้วยความล่มพันธ์บางอย่าง มีทั้งหมด 3 เรื่อง มีเพลงพระราทนิพนธ์เป็นหัวใจหลักในการดำเนินเรื่อง เป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมเรื่องราวน่ารักๆ ร่งๆ ผ่านช่วงวัยต่างๆ แต่ที่ประท้บใจที่ลุด คิอเรื่องที่ a ที่นางเอกมีพ่อที่เป็นอัลไเทมอร์ เมื่อพ่อร้ด้วเองว่าเป็น อัลไชเมอร์ ก็เลยอัดเทปไว้ และบอกกับครอบครัวว่า "พ่อเรื่มรัต้วว่าเป็น อัลไชเมอร์ พ่ออาจจะเรื่มมีความจำเลื่อมลง แต่ขอใหัลุกๆรุ้ว่า กัาความจำของ พ่อเริ่มหายไป ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะไม่รักลุก…พ่อยังคงรักลุกอยู่ตลอดไป” พอกึงตอนนี้อาจจะกินไจคนดุหลายคนจนบางคนนี้าตา?มออกมา จากบทดังกล่าวทำให้ฉันนักกึงหนังสึอเรื่องหนี้งทั่ยังคงอยู่ในความทรงจำฉันตลอดเวลา หนังลึอนี้นมีทื่อว่า'The Last…
Read More

รวิตต้วละครในสามก๊ก มองดุละครแล้วย้อนดูตัวเรา

รวิตต้วละครในสามก๊ก มองดุละครแล้วย้อนดูตัวเรา มองดุละครแล้วย้อนดูตัวเรา โดยเฉพาะในเรื่องลามก๊ก ทำให้ฉันเกิดคำกามขึ้นใจว่า 'ผู้นำที่ลุดยอดเป็นแบบไหนกินแน่, กัาผู้นำที่ลุดยอดคีอเส่าปิ ที่กือเป็นก๊กที่ 1: ซีวํตนองเล่าปีก็เปรียบเลมีอนกับต้นไม่ ที่แม้จะเจอกับพายุร้ายแค่ไหนต้นไม่ก็ลามารกที่จะลุ่ตามแรงลมและกลับมายีนหยัดอยู่ไต้ทำมกลางผู้คนแวดล้อมที่ย้งจงรักภักดีอยู่เพราะเขาไม่เคยทำ ให้?ครต้องเจ็บขึ้านํ้าใจ กิาผู้นำที่ลุดยอดคือ ไจโฉ ขึ้งอยู่ในก๊กที่ ซีวํตของใจโฉก็เหมือนกับลิงโต ที่รู้จักตัวเอง และมองเห้นคุณค่าใน ตัวเองจนรู้ว่าจะต้องตอบสนจงต่อโลกภาขนจกจย่างไรรอบตัวต่างรายล้อมด้วยศัตรู และอานาจในมิอ พร้อมทั้จะตัดสินประหารใครได้ทุกเมื่อ ถ้าโจโฉไม่รู้หด้กการบริหาร และหลักจิตวิทยาถ้คงไม่ลามารกขยายอณาจักรไปได้ แต่สิ่งทึ่โจโฉขาดคิอ ไม่สามารกลร้างมิตรกับคนรอบข้างได้เหมือนเล่าปี ถ้าสุดยอดผู้นำคือ ซุนกวน ชิ่งกัอยู่ในก๊กทื่ 3: ชิ่งตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่…
Read More

โจโฉในสามก๊ก ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ

โจโฉในสามก๊ก ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ ตัวละครตัวห,แงในลามก๊กที่โดดเด่นก็คือ โจ่โฉ ด้วยลักบณะนิลัยของโจโนิ. ได้ขึ้นร่อว่าเป็นคนเก่งด้านการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ เขาชอบทำงานกับคนเก่ง และชอบให้คนเก่งทำงานตามที่เขาสั่ง มีอยุ่ครั้งหนิ่งที่โจโฉมี่โอกาลได้ขุนพลที่ร่อว่า 'กวนอู'มาเป็นลูกน้อง กวนอูทำงานทุกอย่างที่โจโฉสั่ง แต่ที่ได้ใจโจ่โฉคือ ไม่ใช่สิ่งที่กวนอูทำให้ตามคำสั่งเท่านั้น แต่กวนอูทำงานได้ ใจเกินคาดให้กับโจโฉ ครั้งหนิ่งโจ่โฉไปออกรบกับกวนอู ท่ามกลางทหารน้บหมื่น กวนอูบอกกับโจ่โจว่าอย่างเลียเวลาไปออกรบกับทหาร เะไปออกรบเองโดนพุ่งเป้าหมายไปที่การต้ดห้วแม่ ทัพของศัตรู ว่าแล้วกํทำการศึกใหญ่ โดนไม่สนใจเหล่าทหารราบทื่เป็นลุกสมุน ในที่ตุด กวนจูสามารกตัดหัวแม่ทัพของศัตรูได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ชัยขนะตกอยู่ในม่ายของโจโฉได้อย่างง่ายได้ ทำใหัเลียทรัพยากรทั้ง คน แรงงาน อาหารน้อยมากทั้งๆที่โจโฉแค่สั่งว่าไปทำศึกรบให้ขนะ แต่กวนจูฉลาดกว่าโจโฉรู้ว่าต้องทำศึกแบบไหนจึงจะขนะ…
Read More

storage Hunters ที่มีการประมูลโกดังสินค้าท่าเร็อ

storage Hunters ที่มีการประมูลโกดังสินค้าท่าเร็อ รายการที่น่าสนใจรายการหนิ่งทางหน้าจอทีวี ที่มีการประมูลโกดังสินค้าท่าเร็อ ความน่าสนใจของรายการนิ่ ค้อ การเติมพันของผู้ประมูล ผลลัพธ์ที่ออกมามี 5 อย่าง ค้อ ไม่ได้กำไร กิขาดทุนต้นทุนการเติมพันนั้นสูงมาก ก้าค้ดเป็นเงินไทย ค้อ หลักแลนกึงหลักล้านขึ้นไป ส่วนใหญ่เริ่มต้นการขาดทุนที่หล้กแลน หรีอกิเริ่มต้นการได้กำไรที่หล้กแลนขึ้นไปเหมีอนกิน คนที่มาประมูลส่วนใหญ่รุ้ว่า นิ่ดึอการลงทุนที่มีความเลี่ยงสูง ผมมีประลบการณ์การประมูลต้สินค้าท่าเรือมา 50ปี แล้ว ต้นิ่ไม่มีทางพลาดที่จะทำกำไร, ผู้ประมูลสินค้าราย หนั้งพดขึ้นมา และทำการประมูลตู้สินค้าดุ้นด้วยราคา34,000 ดอลลาร์ คิดเบินเงิน!ทยก็ประมากเ…
Read More

Deepsea Challenge ความล้มเหลว คีอ การทีไม่กล้าก้าวข้ามความกล้วในตัวเอง

Deepsea Challenge ความล้มเหลว คีอ การทีไม่กล้าก้าวข้ามความกล้วในตัวเอง ความล้มเหลว คีอ การทีไม่กล้าก้าวข้ามความกล้วในตัวเอง เมื่อวันหยุดที่ผ่าน₁มาได้มีโอกาลดูภาพยนตร์ที่เป็นแนวลารคดี เรื่อง Deepsea Challenge ของ เจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับขาวแคนาดา ชี่งํโด่งด้งจากหนังทำเงินมหาศาลอย่าง Titanic และ Avatar เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนื้เกิดจากความใฝ่ฝ็นของเจมล์ คาเมรอน ตั้งแต่วัยเยาว์ว่าอยากจะลงไปสู่ก้นบิงของทะเลที่ลีกที่ลุด และความอนนื้ส่วนหนั๋งกิเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่อง ไททานัค ที่ประสบความสำเร็จอย่างสุงจนกิงปิจจุบัน หลายครั้งที่เจมล์ คาเมรจน ได้ดำนาลงไปดุประวัติศาลตร์ของเรือไททานิคที่จมอยู่ใต้ก้นของมหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อนำลร้างภาพยนตร์ไททานิค…
Read More

ขงเบ้งไนดามก๊ก ท้าองค์กรขาดผู้นาที่มจงการณ์!

ขงเบ้งไนดามก๊ก ท้าองค์กรขาดผู้นาที่มจงการณ์!กล ท้เหมึอนกับการจุดจบขององค์กรอยู่ใกล้แค่เอื้อม บทความในตอนนเขียนเพื่อระ:ลิกกิงขงเบ้งทื่สิ้นใจตายจากไป จากละครสามกิกทื่ออกฉายทางช่อง 3 ทุกวันจันทร์กังศุกร์ เป็นสะครทื่ผู้เขียน!ม่เคยพลาดการรับขมเลยสักตอนเดียว เพราะเรื่องนั้เป็นช่วยดอนให้ผู้เขียนรู้จักคิด วางแผน และรู้ท้นคนมากยิ่งขึ้น มีอยู่ครั้งหนื่งบงเป้งร่วมกับอาเตา ลงโทนขุนนางขั้นสูงของเสฉวนให้กลับไปใข้ซีวัตอยู่บ้านนอกไม่ต้องมาบุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในกองทัพและราขวังอีก แทนทื่ขุนนางคนนั้นจะรู้สึกเศร้าซิมกลับรู้สึกมีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อน เมื่อขงเบ้งมองดุจิงร่าพิงในใจว่า "น่าอิจฉาเสียจริง ซีวิตของเราก็อยากจะะเป็1นบบนั้นบ้าง ไม่อยากจะเป็นแม่ทัพใหญ่ ไม่อยากจะเป็นเสนาๆ อยากจะกลับไปอยุ่ทื่กระท่อมในหุบเขาเพื่ออ่านหนังสิอและเขียนตำราแต่ก็กอยหลังกลับไปไม่ได้เสียแด้ว มิแต่มุ่งไปข้างหนัาอย่างเดียวตราบใดทื่เป้าหมายนั้นยังไม่เสร็จลิ้น' ในทั่สุดกระทั่งขงเบ้งกึเต้ตายจากไป โดยทั่เป้าหมายนั้นก็ย้งไม่สำเร็จ และกองท้พก็ต้องตกเป็นของตระกุลสุมาอต่อไป แต่ร่อเสียงของขงเบ้งก็ยังคงมีอิทธิพลอม่จนกิงป้จจุบ้นแม้จะผ่านมานับร้อยๆปีแด้วก็ตาม
Read More

สตาร์ วจร์ส ไร้ชิ่งความเขลา ย่อมมิปีญญาความรุ

สตาร์ วจร์ส ไร้ชิ่งอารมณ์ ย่อมมิความลงบ ไร้ชิ่งความเขลา ย่อมมิปีญญาความรุ ไร้ชิ่งความกิเลล ย่อมมิความปลอดโปร่ง ไร้ชิ่งความตาย นั่นคือ พลัง -กฏของเจได จากภาพยนตร์ ลตาร์ วอร์ส- ภาพยนตร์เรื่อง ลตาร์ วอร์ล เรื่มนายครั้งนรกไนปี 1ฯ77 โดยผู้กำกับชิ่อด้ง จอร์จ ลุคัล ชิ่งไนขณะนั่เขาอายุได้ 73 ปี เป็นทั้งผู้เบียนบทและผู้อานวยการสร้าง ภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส ได้ออกนายในโรงหลายภาคและมิภาคต่อออกมาเรื่อยๆอีกหลายภาคเร่นกัน…
Read More

DOCTOR STRANGE “ไม่มีใครรักบาใจบจงคุณได้ นจกจากคุณจะรักบาใจต้วเจง”

DOCTOR STRANGE "ไม่มีใครรักบาใจบจงคุณได้ นจกจากคุณจะรักบาใจต้วเจง" ภาพบนตรัทื่จจกนายไนคำบ Marvel เรื่จงดจกเตจร์ ดเดรนจ์ (DOCTOR STRANGE) ชัง พระเจกรับบทเจนศัลยแพทย์ผู้ทิ่มํท่กษะความสามารกในการรักษาพู้ป็วยทื่คจงท่าการผ่าดัด และไต้นายาในวงการแพทย์ว่า หัตถ์เทพ' ครั้งหนั้ง ดจกเตจรั สเดรนจ์ ประสบจุบัติเหตไม่สามารกรักนาใหัมืจหายเป็นปกติไต้ ดังนั้นจนาคตบจงการเป็นศัลยแพทย์จึงลนสุดลง และท่าใหัเขารัสึกว่าซีวํตต้จงจบลนไปด้วย หลังจากนั้นจารมณ์ใกรธ เครียด กาวรัาว และลารพดจารมณ์ลบไต้เข้ามาในต้วบจงเขาจนยากจะควบคุม ในที่ลุดดอกเตอร์ ลเตรนจ์ ได้พบกับคนๆหนื่งที่บอกว่าลามารกรักษาเขาให้หายจากโรคนื้เด้ เธอเป็นนักบวขหญิง ชิ่อคามาทาข ชิ่งมิวิธิการคิกนาที่สึกลับ…
Read More

Re-destyn my brain ภาพยนตร์ต่างประเทศ

Re-destyn my brain ภาพยนตร์ต่างประเทศ ลารคดึเรื่อง Re-design my brain ทางใ{องDiscovery Channel ชี่งเป็นการฉกลมองให้กับผู้ดำเนํนราบการในเรื่องนจงความจำ ฉกเพื่อให้เป็นกลาขเป็นนทมป็ความจำระดับโลก ดุรายการไปเรื่อยๆกํคงคิดว่าเป็นแค่การฉกลมองธรรมดาๆไม่นำจะมีอะไรแปลกใหม่ และคนที่ใดยฉกก!ม่นำจะกลายเป็นแใ(มป๋ความจำระดับโลกได้ ผลการทดดอบความจำในครั้งแรกก่อ!4ฉก ระดับความจำของเขาเทียบได้กับคนธรรมดา ไม่ได้ลูงกว่าคนทั่วไปและก!ม่ได้ตํ่ากว่าคนทั่วไป กึอว่าอยูในระดับปานกลาง วิธีฉกความจำมีหลายรูปแบบ ใครอยากดุว่าเขามีวิธีการสกอย่างไรสามารถฟ้าไปดูใน YouTube พิมพ์คำจำ Re-destyn My brain วิธีการสกอย่างหนิ่งทื่นอกเหนึอจากการสกความจำดึอ การสกรับลูกบอสหลายๆลูกทื่ภูกไยนไปในอากาศพร้อมก้นประมาณ 4 สุก การสกในครั้งนึ้กจำจะทำได้[ดยสุกบอลไม่ตก…
Read More

Forged in fire ทางใเอง History

Forged in fire เมื่ออาทิตย์ที่ผ่า!ฌาได้มื่โจกาลดุรายการที่ชิ่อว่าFarged in fire ทางใเอง History ชิ่งเป็นการแข่งธนของช่างตีเหล็กว่าใครลามาวิกที่จะติเหล็กไต้แขืงแกร่งมากที่สุด และออกแบบได้เหมาะลมกับการใบ้งานมากที่สุด ผู้เบ้าแข่งธนในครั้งนึ้มีอยู่ 4 คน คิอ ผู้ที่มีประลบการณ์การติเหล็กมามากกว่า <20 ปีติเหล็กเป็นอาบ้พมีอายุมากกว่า 60 ปีเป็นเด็กวัยรุ่นมีอายุเพียง เร่ ปี มีประสบการณ์การตีเหล็กเป็นอาบ้พประมาณ 5 ปีเป็นบายวัยกลางคนอายุประมากเ 45 ปี ไม่ได้มีอาบ้พเป็นช่างตีเหล็กแต่การติเหล็กเป็นงานอติเรกที่เขาจะทำยามมีเวลาว่างและตีเหล็กเป็น'ทนอดีเรกมากกว่า 10 ปีคนทื่ 4…
Read More

Life of pi บทนำภาพยนตร์

Life of pi บทนำภาพยนตร์ ภาพยนตร์ Life of pi เป็นเรื่องราวของเด็กหพู่ราวอินเดียวัย 16 ปี ที่รจดซีวิตจากเรีจขนส่งสิ-น.ค้าอินปาง เขาลามารกมึซิวัตรอดจากเหตุการณ์เรือล่ม โดยจยูในเรือรุริพเป็นเวลา วันกับเลือโคร่งเนงกอล ลาเหตุหนื่งที่ทำให้เขารอดมีซิว้ต ท่ามกลางกับความรุนแรงของลายนํ้า ลายฝน และสายลมในมหาสมุทรแปซิฟิก คือ การใช้ความกล้าหาญ ความเด็ดเดื่ยว และความลงบจากลมาธิในการจัดการกับเสึอที่ก้าวร้าวพร้อมที่จะเอาซิวิตของเขาได้ตลอดเวลา นละมีลมุดบันทึกเล่มเล็กที่เขาเขียนบันทึกเรื่องราวการเด้นทาง รวมกึงการมีพล้งศรัทธาที่มึต่อพระผู้เป็นเจ้าที่เขานับกิจ ทุกวันนื้เราต่างก้ใชัรีวิตไม่แตกต่างจากเด็กหพู่ที่อยู่ท่ามกลางทะะเลในเรื่อง Life of pi เพราะลิ่งแวดล้อมรอบต้วเรามึที่งภัยจากความรุนแรงบองธรรมทาส…
Read More