Tag: พรจากฟัา

พรจากฟัา ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า

พรจากฟัา ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า ได้มื่ไอกาลไปดุเรื่องพรจากฟ้า เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลายวัยที่ทั้งหมดเร่จมโยงกันด้วยความล่มพันธ์บางอย่าง มีทั้งหมด 3 เรื่อง มีเพลงพระราทนิพนธ์เป็นหัวใจหลักในการดำเนินเรื่อง เป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมเรื่องราวน่ารักๆ ร่งๆ ผ่านช่วงวัยต่างๆ แต่ที่ประท้บใจที่ลุด คิอเรื่องที่ a ที่นางเอกมีพ่อที่เป็นอัลไเทมอร์ เมื่อพ่อร้ด้วเองว่าเป็น อัลไชเมอร์ ก็เลยอัดเทปไว้ และบอกกับครอบครัวว่า "พ่อเรื่มรัต้วว่าเป็น อัลไชเมอร์ พ่ออาจจะเรื่มมีความจำเลื่อมลง แต่ขอใหัลุกๆรุ้ว่า กัาความจำของ พ่อเริ่มหายไป ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะไม่รักลุก…พ่อยังคงรักลุกอยู่ตลอดไป” พอกึงตอนนี้อาจจะกินไจคนดุหลายคนจนบางคนนี้าตา?มออกมา จากบทดังกล่าวทำให้ฉันนักกึงหนังสึอเรื่องหนี้งทั่ยังคงอยู่ในความทรงจำฉันตลอดเวลา หนังลึอนี้นมีทื่อว่า'The Last…
Read More