Tag: สตาร์ วจร์ส

สตาร์ วจร์ส ไร้ชิ่งความเขลา ย่อมมิปีญญาความรุ

สตาร์ วจร์ส ไร้ชิ่งอารมณ์ ย่อมมิความลงบ ไร้ชิ่งความเขลา ย่อมมิปีญญาความรุ ไร้ชิ่งความกิเลล ย่อมมิความปลอดโปร่ง ไร้ชิ่งความตาย นั่นคือ พลัง -กฏของเจได จากภาพยนตร์ ลตาร์ วอร์ส- ภาพยนตร์เรื่อง ลตาร์ วอร์ล เรื่มนายครั้งนรกไนปี 1ฯ77 โดยผู้กำกับชิ่อด้ง จอร์จ ลุคัล ชิ่งไนขณะนั่เขาอายุได้ 73 ปี เป็นทั้งผู้เบียนบทและผู้อานวยการสร้าง ภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส ได้ออกนายในโรงหลายภาคและมิภาคต่อออกมาเรื่อยๆอีกหลายภาคเร่นกัน…
Read More