สตาร์ วจร์ส ไร้ชิ่งความเขลา ย่อมมิปีญญาความรุ

สตาร์ วจร์ส

ไร้ชิ่งอารมณ์ ย่อมมิความลงบ
ไร้ชิ่งความเขลา ย่อมมิปีญญาความรุ
ไร้ชิ่งความกิเลล ย่อมมิความปลอดโปร่ง
ไร้ชิ่งความตาย นั่นคือ พลัง
-กฏของเจได จากภาพยนตร์ ลตาร์ วอร์ส-
ภาพยนตร์เรื่อง ลตาร์ วอร์ล เรื่มนายครั้งนรกไนปี 1ฯ77 โดยผู้กำกับชิ่อด้ง จอร์จ ลุคัล ชิ่งไนขณะนั่เขาอายุได้ 73 ปี เป็นทั้งผู้เบียนบทและผู้อานวยการสร้าง
ภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส ได้ออกนายในโรงหลายภาคและมิภาคต่อออกมาเรื่อยๆอีกหลายภาคเร่นกัน
จอร์จ ลุค้ส ผลิตภาพยนตร์ทั้ง?จิตเพิยง 6 เรื่องเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้กำกับคนอื่นๆ เคยมิคนภามเขาว่า’ตั้งแต่มิ ตตาร์ วอร์ด เขาไม่คิดจะสร้างเรื่องอื่นๆเพื่มเลยหรีอ?’ เขาตอบกลับไปว่า ‘ตอนนั้?จิตของเขาทั้ง?จิต คือสตาร์ วอร์ส’ ภาพยนตร์อื่นๆ ทั้สร์าง?0เสียงให้กับเขามากทั้สุดคิอเรื่อง สตาร์ วอร์ส และอินเดียนา โจนล์ ประโยคยอดอิตทั้ติดหูเหล่าสาวกนอง สตาร์ วอร์ส คือ
” May the force be with you :ขอพลังจงสกํตอยู่กับท่าน”
ในละครเรื่อง สตาร์ วอรส จะประกอบด้วยเหล่านักรบเจได ทั้เป็นผู้ผดุงความยุติธรรมในสงครามอวกาศ เจไดจะเป็นผู้ทั้ปีกฝนตัวเองให้มิพลังเพื่มขึ้นเรื่อยเพื่อไปต่อลุ้กับศัตรู
โดยมีดาบเลเชอร้เป็นอาวุธ วิธีการผิกที่ทำให้เหล่าเจไดมีพลังเพิ่มขึ้น การมีจิตใจทื่สงบ ไร้ชิ่งกิเลส
พลังของเจได้มี A ด้าน คิอ พลังต้านแลงสว่างและต้านมีด การที่ทำให้พลังด้านแสงสว่างมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยทำได้ใดยการลดพลังด้านมีดในตัวเองลง
พละกำลังของเจไดไหลออกมาจากพลัง แต่ระวังด้านมีดเอาไว้
ความโกรธ ความกลัว ความรุนแรง ด้านมีดของพลังคิอพวกมัน ง่ายกว่า เร็วกว่า เมื่อเจ้าอยุในการต่อสู้ -อาจารย์ใยดาจากภาพยนตร์ สตาร์ วอร์ล –
ถ้าเปรียบขีวิตของคนเราคือบทละคร ที่ต้องมีภาคต่อในตอนต่อๆไป และเป็นละครที่ยังก่ายทำไม่เสร็จ เราคีอตัวเอกในบทละครของตัวเอง เราอยากจะสร้างให้ซิวิตของเราเป็น
แบบไหนก็!ด้ จะนำพาตัวเองให้อยู่ในด้านมิดหรือด้านสว่างของชีวิต มันด้วนก็ขึ้นอยู่กับฝืมีอการกำกับของตัวเองทั้งชีวิต…ทั้ยังคงต้องดำเนินต่อไป
ในสกานทื่มึดมิดเรากิพบ…ความรู้นั้นอาจสร้างแลงสว่างนำทางให้เราได้-อาจารย์ใยดา จากภาพยนตร์ สตาร์ วอร์ล –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *