ขงเบ้งไนดามก๊ก ท้าองค์กรขาดผู้นาที่มจงการณ์!

ขงเบ้งไนดามก๊ก

ท้าองค์กรขาดผู้นาที่มจงการณ์!กล ท้เหมึอนกับการจุดจบขององค์กรอยู่ใกล้แค่เอื้อม บทความในตอนนเขียนเพื่อระ:ลิกกิงขงเบ้งทื่สิ้นใจตายจากไป จากละครสามกิกทื่ออกฉายทางช่อง 3 ทุกวันจันทร์กังศุกร์ เป็นสะครทื่ผู้เขียน!ม่เคยพลาดการรับขมเลยสักตอนเดียว เพราะเรื่องนั้เป็นช่วยดอนให้ผู้เขียนรู้จักคิด วางแผน และรู้ท้นคนมากยิ่งขึ้น
มีอยู่ครั้งหนื่งบงเป้งร่วมกับอาเตา ลงโทนขุนนางขั้นสูงของเสฉวนให้กลับไปใข้ซีวัตอยู่บ้านนอกไม่ต้องมาบุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวในกองทัพและราขวังอีก แทนทื่ขุนนางคนนั้นจะรู้สึกเศร้าซิมกลับรู้สึกมีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อน เมื่อขงเบ้งมองดุจิงร่าพิงในใจว่า

“น่าอิจฉาเสียจริง ซีวิตของเราก็อยากจะะเป็1นบบนั้นบ้าง ไม่อยากจะเป็นแม่ทัพใหญ่ ไม่อยากจะเป็นเสนาๆ อยากจะกลับไปอยุ่ทื่กระท่อมในหุบเขาเพื่ออ่านหนังสิอและเขียนตำราแต่ก็กอยหลังกลับไปไม่ได้เสียแด้ว มิแต่มุ่งไปข้างหนัาอย่างเดียวตราบใดทื่เป้าหมายนั้นยังไม่เสร็จลิ้น’
ในทั่สุดกระทั่งขงเบ้งกึเต้ตายจากไป โดยทั่เป้าหมายนั้นก็ย้งไม่สำเร็จ และกองท้พก็ต้องตกเป็นของตระกุลสุมาอต่อไป แต่ร่อเสียงของขงเบ้งก็ยังคงมีอิทธิพลอม่จนกิงป้จจุบ้นแม้จะผ่านมานับร้อยๆปีแด้วก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *