Deepsea Challenge ความล้มเหลว คีอ การทีไม่กล้าก้าวข้ามความกล้วในตัวเอง

Deepsea Challenge ความล้มเหลว คีอ การทีไม่กล้าก้าวข้ามความกล้วในตัวเอง

ความล้มเหลว คีอ การทีไม่กล้าก้าวข้ามความกล้วในตัวเอง
เมื่อวันหยุดที่ผ่าน₁มาได้มีโอกาลดูภาพยนตร์ที่เป็นแนวลารคดี เรื่อง Deepsea Challenge ของ เจมส์ คาเมรอน ผู้กำกับขาวแคนาดา ชี่งํโด่งด้งจากหนังทำเงินมหาศาลอย่าง Titanic และ Avatar
เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนื้เกิดจากความใฝ่ฝ็นของเจมล์ คาเมรอน ตั้งแต่วัยเยาว์ว่าอยากจะลงไปสู่ก้นบิงของทะเลที่ลีกที่ลุด และความอนนื้ส่วนหนั๋งกิเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่อง ไททานัค ที่ประสบความสำเร็จอย่างสุงจนกิงปิจจุบัน
หลายครั้งที่เจมล์ คาเมรจน ได้ดำนาลงไปดุประวัติศาลตร์ของเรือไททานิคที่จมอยู่ใต้ก้นของมหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อนำลร้างภาพยนตร์ไททานิค เขาก้จะนิกกีงความฝ็นของต้วเองว่าลักวันจะต้องมีโอกาสลงไปลู่ทะเลมหาสมุทรที่อยู่สิกที่สุดในโลกใหเด้
ภาพยนตร้เททานิดเข้าฉายครั้งแรกในปี 1ฯฯ? ต่อมาในปี £014 ผ่าน₁มา 1? ปี ความฝ็นของเขากลายเป็นความจริงและกูกก่ายทอดลงบนแผ่นฟิมล์ในภาพยนตร์เรื่อง Deepsea
Challenge
เป็นเรื่องราวของการเดินทางลู่ทะเลนาสิกโดยอุปกรณ์เรือดำนํ้าที่ออกแบบเป็นพิเศษที่ลามารกทนต่อแรงกดด้นเมื่ออยู่ในนาสิกได้
เรือดำนั้ารุ่นนจะพาเจมส์ คาเมรอน ดำดิ่งลงสุ่ทะเลนั้าลึกโดยไต่ระดับความลึก จากประมาณ 3,300 ฟุต กึงระดับ 36,000 ฟุต บรรจุผู้โดยลารได้เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่กล้วที่แคบย่อมไม่ลามารกนั่งในเรือดำนั้านั้ได้ และคนที่ลามารกไปได้เพียงคนเดียวก็คือตัวเขาเอง
ทุกๆครั้งที่ เจมล์ ได้ดำลงไปสุ่ก็นบึ้งของทะเล เขาจะมื่ใอกาลได้สัมผัสคับสิ่งมีขึวิตทีไม่เคยมีใครมองเห็น น้อยคนที่จะได้[ป ระดับความดิกของทะเลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เจออุปลรรคหลายอย่าง และที่สำคัญคือต้องก้าวข้ามความกลัวที่ต้องอยู่ในทะเลลึกเพียงคนเดียวให[ด้จนในที่ลุด ประสบการณ์การดำครั้งสุดท้ายไต้ลิ้นลุด
ที่ระดับความลึกประมาณ 36,000 ฟุต บริเวณที่

เรียกว่า The Mariana Trench อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นบริเวณท้ได้รีบการบันท้กไว้ว่าเป็นจุดที่ลิกที่สุดในมหาสมุทร
เจมสิ่เต้บรรยายความรู้สึกขณะที่เริอดำนํ้าดำดิ่งลงไปที่ทะเลที่ลิกที่สุดในมหาสมุทร ด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวว่า
“มันเหมีอนกับการดำดิ่งเข้าไปสู่จิตใต้สำนักของตัวเองท่ามกลางความเงียบ ความมีด และความกลัวในตัวเองไต้ จนรู้สึกมีความสุขมากที่สุด เมื่อความกลัวหายไป และลงจอดที่กันบึ้งของทะเล สิ่งที่คิดไว้ว่าจะเจอกับสิ่งมีซิวิตแปลกใหม่ มีขนาดใหญ่อย่างไม่เคยเจอ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะสิ่งที่เจอคิอความว่างเปล่า ไม่มีสิ่งมีซิวัตอยู่ไต้เลย มันราวกับอยู่

ท่ามกลางทะเลทรายแห้งแล้งที่ทอดกว้างขาวไกล สุดห้ายก็เจอกับสัจธรรมของชีวิตว่ามัน คือ ความว่างเปล่า”
ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน การเดินทางชีวิต ย่อมเริ่มจากความ(วน ความ(วนที่เราอยากจะเบิน แต่ลิ่งที่ต้องก้าวข้ามให้[ด้เพื่อความสำเร็จของความ(วน คือ
“อย่าให้ความกลัวมาเบินอุปสรรค จนไม่กล้าลงมือท่าอะไร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *